სერვისის პირობები

წინამდებარე ხელმოწერით ვადასტურებ და ვაცხადებ თანხმობას, რომ:

  • გავეცანი და ვეთანხმები „გალფ კლუბის“ წესებსა და პირობებს, რომელიც დეტალურად განთავსებულია საიტზე გალფ კლუბის წესები და პირობები
  • შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია“ უფლებამოსილია, დაამუშაოს და გამოიყენოს ჩემი პერსონალური მონაცემები საკუთარი მარკეტინგული მიზნებისათვის, ჩემი დამატებითი თანხმობის გარეშე;
  • შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია“ უფლებამოსილია კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებებით: სმს, ელექტრონული ფოსტა და სხვ. გამომიგზავნოს სარეკლამო და სხვა ინფორმაცია ჩემი დამატებითი თანხმობის გარეშე;
  • გაფრთხილებული ვარ ჩემი უფლების შესახებ, კანონით დადგენილი წესით, მოვითხოვო შპს "სან პეტროლიუმ ჯორჯიასაგან" ჩემი პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და გამოყენების შეწყვეტა, მათ შორის, სარეკლამო და სხვა სახის ინფორმაციის გამოგზავნა.
© სან პეტროლიუმ ჯორჯია