საწვავის მახასიათებლები
საწვავის მახასიათებლები

G-Force პრემიუმი
მწარმოებელი ქვეყანა - საბერძნეთი / ბულგარეთი / რუმინეთი
სტანდარტი - ევრო 5
ოქტანური რიცხვი (RON) - მინიმუმ 95
გოგირდის შემცველობა - მაქსიმუმ 10 მგ/კგ

 

G-Force ევრო რეგულარი
მწარმოებელი ქვეყანა - საბერძნეთი / ბულგარეთი / რუმინეთი
სტანდარტი - ევრო 4
ოქტანური რიცხვი (RON) - მინიმუმ 93
გოგირდის შემცველობა - მაქსიმუმ 50 მგ/კგ

 

ევრო რეგულარი
მწარმოებელი ქვეყანა - საბერძნეთი / ბულგარეთი / რუმინეთი
ოქტანური რიცხვი (RON) - მინიმუმ 91
გოგირდის შემცველობა - მაქსიმუმ 50 მგ/კგ

 

G-Force ევრო დიზელი
მწარმოებელი ქვეყანა - ისრაელი
სტანდარტი - ევრო 5
ცეტანიური რიცხვი - 51
გოგირდის შემცველობა - მაქსიმუმ 10 მგ/კგ
აფეთქების წერტილი - 55

 

დიზელი
მწარმოებელი ქვეყანა - რუსეთი
ცეტანიური რიცხვი - 44
გოგირდის შემცველობა - მაქსიმუმ 0,1%
აფეთქების წერტილი - 62

 

CNG - ბუნებრივი აირი
მეთანი 

© სან პეტროლიუმ ჯორჯია