გამარჯვებული ბილეთები

წამახალისებელ გათამაშებაში "20,000 პრიზი გალფისგან" სულ თამაშდება 20,000 პრიზი. უკვე გათამაშდა შემდეგი ბილეთის ნომრები:

 

გათამაშებული ბილეთის ნომრები

© სან პეტროლიუმ ჯორჯია